Úvod

Právne služby poskytujeme osobne v Starom Meste Bratislavy v sídle kancelárie, ako aj mimo jej sídla na celom území Slovenskej republiky. Zastupujeme klientov pred všetkými súdmi – vrátane Špecializovaného trestného súdu, na prokuratúrach, ako aj pred policajnými či inými orgánmi.

Adresátmi služieb sú jednotlivci, skupiny osôb, ako aj právnické osoby. Služby sú poskytované jednak obvineným či obžalovaným z trestných činov, ako aj poškodeným a obetiam. Výnimkou nie sú ani osoby vo väzbe alebo vo väzení. V neposlednom rade adresátmi služieb sú také osoby, ktoré majú záujem na dodržiavaní mantinelov práva.

Služby poskytujeme rovnocenne v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku – domácim, ako aj zahraničným klientom.

Našimi hodnotami sú profesionalita, precíznosť práce a vysoká diskrétnosť.